Gruppeforløb

Gruppeforløb i meditation og afspænding.

Hvis du opdyrker tålmodighed, kan du næsten ikke undgå at fremelske fuld opmærksomhed, og gradvis bliver din meditationspraksis både rigere og mere moden. Jon Kabat-Zinn

Tålmodighed er modet til at være med alt det, du sanser og registrerer, uden at reagere automatisk. Tålmodighed er at acceptere nuet i stedet for at forsøge at gøre det til noget andet, end det allerede er.

Børn har en naturlig evne til at være nærværende til stede uden tanke om fortid og fremtid og uden at bekymre sig. Det kunne vi også, da vi var børn. Derfor vil du kunne genkende det bevidste nærvær.

Du får trænet din evne til at være til stede her og nu uden at dømme og vurdere og til at slippe tilbøjelighed til at reagere automatisk på det, der sker i og omkring dig. Du kommer i bedre samklang med dig selv.

Jeg kombinerer undervisningen i meditation med afspænding. De to metoder forstærker hinanden. Afspændingsøvelser kan gøre dig mere rolig mentalt og meditationsøvelser kan gøre dig kropsligt mere afslappet. Vi vil træne forskellige meditationsteknikker og der vil hver hver gang være mulighed for at dele sine oplevelser med de andre.

Pris: 200 kr pr. gang

Ring på tlf: 22 25 04 57 for at høre nærmere om tidspunkt.