Hvem er jeg

I 1998 blev jeg uddannet afspændingspædagog. I 1994- 1995 tog jeg kurser til dybdeterapeut. Jeg har løbende taget kurser i stresshåndtering, kommunikation og kognitiv terapi.

I 14 år har jeg arbejdet med mennesker med en psykisk sygdom, overvejende med diagnosen skizofreni. Samtidig hermed har jeg haft egen klinik siden 2007.

Jeg har gennem årene altid beskæftiget mig med arbejdet med mennesker, og mit fokus har været det enkeltes menneskes væren og samspil med omgivelserne.
Jeg er interesseret i på hvilken måde, vi hver især opnår større glæde til os selv, livet og i vores relationer til andre mennesker.

Det er min overbevisning, at vi alle ved, hvad der til enhver tid er bedst for os i en given situation. Jeg har fokus på at skabe et rum med nærvær, ro, respekt og plads til dit arbejde med dig selv.

Jeg arbejder med at udvikle din kropsbevidsthed og kropsoplevelse gennem behandling, afspænding og øvelser.  Ved hjælp af disse redskaber får du bevidstgjort din viden, så det bliver muligt for dig at skabe den forandring, du søger.

Jeg tror på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl og jeg arbejder ud fra et holistisk menneskesyn.

Jeg er født i 1957 og er mor til 2 børn.

forside watercolor_styled_wallpaper_by_kago_woo