Holdundervisning

Holdundervisning i afspænding

Målet med holdundervisning i afspænding er at give personalegruppen og den enkelte nogle redskaber til at lære sig selv og kroppen bedre at kende, – få en større erkendelse af egne grænser og formåen, – at frigøre ressourcer og evner, – at finde årsagerne til egne spændingstilstande, – forbedre arbejdsmiljøet og mindske sygefraværet.

Øvelserne kan til en hver tid bruges i det daglige arbejde og en forbedret kropsbevidsthed og viden om muskel- og ledaflastende kropsstillinger vil være med til at mindske smerter og ubehag.
Med tiden vil udførelsen af øvelserne give større bevidsthed om træthed- og spændingsfornemmelser og være et redskab til, hvordan den enkelte selv kan påvirke disse i en positiv retning med hvile og anerkendelse.

Undervisningen i afspænding foregår 1 gang om ugen på jeres arbejdsplads i dertil indrettede lokaler. Jeg foreslår 1 time pr gang med højst 12 deltagere.

Holdundervisning i stresshåndtering

Har I på jeres arbejdsplads en gruppe, som gennem et stykke tid har været udsat for et hårdt arbejdspres, og hvor den “daglige tone” måske også er blevet påvirket, tilbyder jeg et forløb over 10 gange med særlig fokus på stresshåndtering via kropslige øvelser og input om stressreaktioner og symptomer.

Deltagerne får øget viden og forståelse for egne og andres stressreaktioner.
Målet med undervisningen er herudover svarende til målet med undervisning i afspænding.