Stress

Stresshåndtering

Forløbet vil blive tilrettelagt efter dine/din krops behov og i forhold til dine ønsker om forandring.
Ud fra dine behov vil jeg anvise dig kropslige og mentale øvelser og du tilbydes afspændingsbehandling med henblik på at støtte krop og sind i at vende tilbage til sin indre balance.

Du har:

  • søvnproblemer
  • svært ved at huske og koncentrere dig
  • bliver lettere ked af det og irritabel
  • åndedrætsbesvær

Du får:

  • viden om stressymptomer
  • forståelse for din stressreaktion
  • redskaber til at håndtere stress og opnå indre ro
  • forbedret din kropsbevidsthed

God tid, ro og fordybelse i egen situation vægtes højt i behandlingsforløbet. Din evne til at slappe af, være i nuet, mærke dine sanser og føle lyst vil blive styrket i takt med, at muskelspændinger og overbelastningen i hverdagen ændres, så krav og ressourcer passer til hinanden.

nyt3green-watercolor-splash-wallpapers-12