Individuel behandling og supervision

Behandlingsformen består af samtale, behandling og øvelser.

Der gives supervision omkring emner, som er en del af personens hverdag på arbejdspladsen.

Det kan være problemer vedrørende indretning af arbejdsplads – arbejdstillinger, mobning og stress.

Den manuelle behandlingsdel sigter mod at skabe større forståelse og bevidsthed omkring kroppens reaktioner i samspillet med følelser og tanker. Musklerne afspændes og det bringer muskler og nervesystem til den bedst mulige tilstand. Det er en blid behandlingsform, som gives udenpå tøjet liggende på en madras på gulvet.

Øvelserne kan være både af både afspændende og mental karakter.

Grundholdningen bag øvelserne er at krop og psyke danner en uadskillelig helhed. Ved at mærke kroppen og lytte til de signaler og tilbagemeldinger den giver, kan man blive klogere på sine handlinger og følelser. Herved bliver man bedre til at træffe bevidste valg.